Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh hữu cơ

Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Phạm Văn Cường

Phó giám đốc: TS. Nguyễn Hải Đăng (0944096628)

image029

Tập thể Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh hữu cơ

 

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực hóa sinh hữu cơ và dược học đạt trình độ quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

Nhiệm vụ: 

-Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc hóa học của các chất có hoạt tính sinh học trong các nguồn tài nguyên sinh vật nước ta. 

-Nghiên cứu xác lập công nghệ hóa học tiên tiến tách chiết các chất có hoạt tính sinh học chủ yếu trong các nguồn dược liệu nước ta nhằm sản xuất các dược chất dùng làm thuốc chữa bệnh ở trong nước hoặc để xuất khẩu. 

-Nghiên cứu thử nghiệm sinh học và thử nghiệm lâm sàng các chất có hoạt tính sinh học để làm cơ sở khoa học cho việc quyết định tổ chức sản xuất và sử dụng các loại thuốc, thực phẩm thuốc đã nghiên cứu thành công. 

-Ứng dụng công nghệ nano để tăng cường hiệu quả của các loại dược chất quý hiếm, phát triển dược học nano. 

-Nghiên cứu triển khai sản xuất các loại thuốc generic. 

-Nghiên cứu quy trình sản xuất các dược chất bằng phương pháp công nghệ sinh học (nuôi cấy tế bào), nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất dược liệu.

-Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc hóa học của các chất có hoạt tính sinh học trong các loại dầu hạt thực vât nước ta, xác lập công nghệ tách chiết các hợp chất đó để sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm, trong nông nghiệp (bao gồm cả ngành thủy sản) và trong y tế. 

-Tham gia điều tra nghiên cứu tài nguyên sinh vật nhằm phát hiện các loài sinh vật mới có chứa các hoạt tính sinh học, tham gia nghiên cứu nuôi trồng dược liệu.

 

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin