Cơ cấu tổ chức

                           
         

VIỆN TRƯỞNG

         
                   
                           
   

CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

   
           
                           
                           
 

PHÒNG

DƯỢC LIỆU BIỂN

       

PHÒNG

TỔNG HỢP HỮU CƠ

 
           
                           
 

PHÒNG

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC

       

PHÒNG

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 
           
                           
 

PHÒNG

TÀI NGUYÊN SINH VẬT

       

PHÒNG

CÔNG NGHỆ HÓA DƯỢC

 
           
                           
 

PHÒNG

HOẠT CHẤT SINH HỌC

       

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

VÀ PHÁT TRIỂN THUỐC

 
           
                           
 

PHÒNG

QUẢN LÝ TỔNG HỢP

           
           

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin