Công bố và thành tựu khoa học

Các công trình công bố


Công trình qua các năm

 

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Bài báo trên tạp chí Quốc tế

37 

42

34

36

47

70

51

58

Bài báo trên tạp chí Quốc gia

45 

25

48

66

42

90

62

52

Văn bằng sở hữu trí tuệ

2

   

1

2

4

7

Sách chuyên khảo

   

2

1

      1

Các bài khác...

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin