lỗi
  • There was a problem loading image TB_nhân_gen_PCR.JPG
  • There was a problem loading image Máy_soi_gen_UV_có_chụp_ảnh.JPG

Tiềm lực KH&CN

Hệ thống máy trắc lưu tế bào

on .

ACEA NovoCyte2000-Trac luu TB 2

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin