Tiềm lực KH&CN

Phần mềm Spartan 18

on .

 

Spartanv18

- Phần mềm mô hình hóa, phân tích cấu hình các phân tử

- Phần mềm Spartan 18

-Hãng Wavefunction

- Bản quyền: Sử dụng vĩnh viễn trên 03 máy tính (03 License) 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin