Tiềm lực KH&CN

Thư viện phổ LC-MS Metlin

on .

 Thu vien pho Metlin

-Thư viện phổ Standalone MassHunter Metlin Metabolite PCDL

-Thư viện phổ Standalone MassHunter Metlin Metabolite PCD

-Bản quyền: Sử dụng vĩnh viễn trên 01 máy tính (Standalone licence)

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin