Phòng Tổng hợp hữu cơ

Trưởng phòng: PGS.TS.Phạm Văn Cường

Phó trưởng phòng:  PGS. TS. Đoàn Thị Mai Hương; TS. Nguyễn Thùy Linh

image017

Tập thể phòng Tổng hợp hữu cơ

 

Chức năng:

Phòng Tổng hợp hữu cơ có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và những lĩnh vực khác có liên quan.

 

Nhiệm vụ:

-Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tổng hợp và bán tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao, hương liệu nhân tạo có gía trị kinh tế phục vụ y dược, nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, hương liệu và mỹ phẩm.

-Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất các hoạt chất sinh học ứng dụng trong y dược, nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, hương liệu và mỹ phẩm,

-Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và các lĩnh vực khác có liên quan.

-Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và những lĩnh vực khác có liên quan.

-Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và những lĩnh vực khác có liên quan.

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin