Phòng Tài nguyên sinh vật

Trưởng phòng: TS. Trần Mỹ Linh (0942202525)


Anh tap the NCTNSV 2

Tập thể phòng Nghiên cứu Tài nguyên sinh vật

Chức năng:

Điều tra, phân loại, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển và khai thác tài nguyên hợp lý tài nguyên sinh vật của Việt Nam.

Nhiệm vụ:

-Điều tra nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và xây dựng cơ sở khoa học sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật biển quý hiếm, có giá trị;

-Nghiên cứu, phân bố, đặc tính sinh học, đa dạng sinh học của các quần thể sinh vật có giá trị cao về khoa học và kinh tế - xã hội;

-Nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ để khai thác, phát triển, thuần hoá một số loải sinh vật có giá trị kinh tế cao và bảo tồn các loài quý hiếm;

-Nghiên cứu, phân loại và xác định tên khoa học các loài sinh vật (thực vật và sinh vật biển);

-Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp trao đổi thông tin và hợp tác quốc tế về điều tra, nghiên cứu, bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật;

-Đào tạo đại học và trên đại học về lĩnh vực tài nguyên sinh vật.

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin