Tiềm lực KH&CN

Máy điện di Protein đứng

on .

SE260-Dien di Protein dung 2

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin