Tiềm lực KH&CN

Phần mềm GaussView 6

on .

 

Gaussview6

- Phần mềm đọc và theo dõi kết quả tính toán hóa lượng tử các hợp chất và quá trình hóa học

- Phần mềm GaussView 6

- Hãng Gaussian

- Bản quyền: Vĩnh viễn cho nhiều máy (Site License)

- 64 bit sử dụng cho hệ điều hành Windows

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin