Tiềm lực KH&CN

Hệ thống thiết bị sắc ký lỏng kết nối phổ phân giải cao

on .

Qtof

 Hình ảnh về hệ thống máy khối phổ phân giải cao HPLC-QTOF tại Viện Hóa sinh biển

Hệ thống máy khối phổ phân giải cao Agilent 6530 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS lắp đặt tại Viện Hóa sinh biển gồm hệ thống Ultra HPLC thế hệ 1290 infinity kết nối với đầu dò khối phổ tứ cực thời gian bay. Trong đó:

-Đầu dò khối phổ phân giải cao cho phép xác định chính xác khối lượng phân tử của các tiểu phân tử với sai số dưới 3 ppm trong khoảng khối lượng phân tử rộng m/z 50~3200, hay có thể xác định khối lượng phân tử của các đại phân tử lên đến m/z 20000.
-Dễ dàng thực hiện phân mảnh khối lượng MS/MS với các lựa chọn mảnh ion tự động hay lựa chọn theo chủ đích, cho phép nghiên cứu sâu hơn về phân mảnh khối phổ của một hợp chất hữu cơ và là một công cụ hữu hiệu để phát hiện nhanh-chính xác các hoạt chất đã biết trong dược liệu hay hỗ trợ phân tích cấu trúc hóa học của các hợp chất phức tạp.
-Hệ thống Ultra HPLC với khả năng lấy mẫu tự động cỡ 1µL, đầu dò DAD kết hợp khối phổ phân giải cao được thiết kế cho phép thực hiện định tính, định lượng các hoạt chất, phân tích đặc trưng dấu vân tay của dược liệu với kết quả có độ lặp lại và độ chính xác cao.

Một số ứng dụng của hệ thống máy HPLC-QTOF:

- Xác định công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ.
- Nghiên cứu phân mảnh MS/MS để giải thích, xác định cấu trúc hóa học của hợp chất hữu cơ.
- Phân tích định tính các hợp chất đã biết trong dược liệu dựa trên khối phổ phân giải cao và phân mảnh MS/MS kết hợp với thư viện phổ METLIN.
- Phân tích, xây dựng dấu vân tay hóa học của dược liệu dựa trên kết hợp đầu dò DAD và khối phổ phân giải cao.
- Phân tích định lượng các hợp chất đã biết trong dược liệu bằng phương pháp HPLC-DAD, HPLC-MS hay kết hợp HPLC-DAD-MS, có thể cho phép định lượng hợp chất với hàm lượng cỡ ppb.
- Ngoài ra, với hệ thống UHPLC-QTOF có thể mở ra khả năng phối hợp nghiên cứu về sinh học, độc học như các nghiên cứu cứu về peptide, protein, …

 

 

 

Thông tin chi tiết về hệ thống máy Q-TOF LC/MS và phối hợp nghiên cứu xin liên hệ: 
Phòng Nghiên cứu cấu trúc, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn Lâm KHCNVN
TS. Bùi Hữu Tài, Tel: 0971 228 485, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin