Tiềm lực KH&CN

Phần mềm ChemOffice Professional (phiên bản 18.2.0.48)

on .

 

Chemoffice

- Phần mềm mô tả cấu trúc nguyên tử, phân tử, và phản ứng hóa học

- Phần mềm ChemOffice Professional (phiên bản 18.2.0.48)

-Hãng PerkinElmer

- Bản quyền: Sử dụng vĩnh viễn trên 01 máy tính (Standalone licence)

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin