Phòng Nghiên cứu cấu trúc

Trưởng phòng: PGS. TS. Phan Văn Kiệm

Phó trưởng phòng: TS. Bùi Hữu Tài

                                   

 

Anh TT NCCT 2020

Tập thể phòng Nghiên cứu cấu trúc

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ và những lĩnh vực khác có liên quan.

Nhiệm vụ:

-Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ

-Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất hữu cơ

-Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các phương pháp phân tích hiện đại xác định cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ và các lĩnh vực khác có liên quan.

-Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xác định cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ và các lĩnh vực khác có liên quan.

-Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực cấu trúc phân tử của các chất hữu cơ và những lĩnh vực khác có liên quan.

-Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cấu trúc phân tử của các chất hữu cơ và những lĩnh vực khác có liên quan. 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin