Phòng quản lý tổng hợp

Phụ trách phòng: TS. Trần Hữu Giáp (043.7917295)

 Phó trưởng phòng: CV Trần Thị Phương Hoa (043.7918735)

image012

 Cán bộ phòng Quản lý tổng hợp

Chức năng và nhiệm vụ:

Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng nhiệm vụ giúp Viện trưởng quản lý tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Viện, bao gồm:

- Công tác kế hoạch, tổ chức – cán bộ;

- Khoa học và triển khai công nghệ;

- Đào tạo;

- Hợp tác quốc tế;

- Kế toán tài chính, quản trị;

- Quốc phòng, an ninh;

- Các nhiệm vụ công tác khác do Viện trưởng giao.

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin