Tiềm lực KH&CN

Hệ thống cất quay chân không

on .

N1200AV-Cat quay 2

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin