Phòng Công nghệ sinh học

Trưởng phòng: TS. Lê Thị Hồng Minh

                                  (0983085859)

Anh tap the CNSH

Tập thể phòng Công nghệ sinh học

 

 

Chức năng:

Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Nhiệm vụ:

- Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực phát hiện và thu nhận các chất chức năng sinh học. 

- Sử dụng kỹ thuật SHPT để định danh vi sinh vật 

- Ứng dụng vi sinh vật trong bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu công nghệ tạo các chế phẩm, thực phẩm chức năng và triển khai ứng dụng vào thực tế.

- Đào tạo cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin