Tiềm lực KH&CN

Phần mềm Gaussian 16W

on .

 

Gaussian 16

- Phần mềm tính toán hóa lượng tử các hợp chất và các quá trình hóa học

- Phần mềm Gaussian 16W

- Hãng Gaussian

- Bản quyền: Vĩnh viễn cho nhiều máy (Site License)

- Gaussian 16 (64 bit) sử dụng cho hệ điều hành Windows

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin