Tin Tức

THÔNG TIN NGHIỆM THU DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ

on .

1. Tên dự án:Tăng cường trang bị thiết bị khoa học và phần mềm chuyên ngành cho phòng thí nghiệm khoa học cơ bản về hóa hữu cơ và hóa học biển

2. Chủ đầu tư: Viện Hóa sinh biển

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Phạm Văn Cường

5. Mục tiêu của dự án:

5.1 Mục tiêu chung:

Tăng cường trang bị các phần mềm chuyên ngành và trang thiết bị khoa học cho phòng thí nghiệm khoa học cơ bản về hóa hữu cơ và hóa học biển

5.1. Mục tiêu cụ thể của dự án:

1) Đầu tư được các phần mềm chuyên ngành phục vụ việc xử lý số liệu phục vụ cho các công bố khoa học;

2) Đầu tư được các trang thiết bị phục vụ cho các nghiên cứu của phòng thí nghiệm khoa học cơ bản về hóa hữu cơ và hóa học biển;

3) Góp phần nâng cao vị thế của phòng thí nghiệm khoa học cơ bản của Viện và đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ cao.

6. Các hạng mục đầu tư

6.1. Danh mục các phần mềm chuyên ngành

TT

Tên phần mềm

Đơn vị

Số lượng

Đơn vị quản lý sử dụng

1.     

Phần mềm tính toán hóa lượng tử các hợp chất và các quá trình hóa học

Phần mềm Gaussian 16W

-Hãng Gaussian

-Bản quyền: Vĩnh viễn cho nhiều máy (Site License)

-Gaussian 16 (64 bit) sử dụng cho hệ điều hành Windows

Bộ

1

Viện Hóa sinh biển

2.     

Phần mềm đọc và theo dõi kết quả tính toán hóa lượng tử các hợp chất và quá trình hóa học

Phần mềm GaussView 6

-Hãng Gaussian

- Bản quyền: Vĩnh viễn cho nhiều máy (Site License)

-64 bit sử dụng cho hệ điều hành Windows

Bộ

1

Viện Hóa sinh biển

3.     

Phần mềm mô hình hóa, phân tích cấu hình các phân tử

Phần mềm Spartan 18

-Hãng Wavefunction

- Bản quyền: Sử dụng vĩnh viễn trên 03 máy tính (03 License)

Bộ

1

Phòng DLB, Phòng THHC, phòng NCCT

4.     

Phần mềm mô tả cấu trúc nguyên tử, phân tử, và phản ứng hóa học

Phần mềm ChemOffice Professional (phiên bản 18.2.0.48)

-Hãng PerkinElmer

-Bản quyền: Sử dụng vĩnh viễn trên 01 máy tính (Standalone licence)

Bộ

1

Phòng DLB

5.     

Thư viện phổ LC-MS

Thư viện phổ LC-MS metlin

-Thư viện phổ Standalone MassHunter Metlin Metabolite PCDL

-Thư viện phổ Standalone MassHunter Metlin Metabolite PCD

-Bản quyền: Sử dụng vĩnh viễn trên 01 máy tính (Standalone licence)

Bộ

1

Phòng NCCT

6.2. Danh mục các thiết bị

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Đơn vị quản lý sử dụng

6.     

Máy tạo tinh thể

Crystalbreeder

- Model Crystalbreeder

- Seri: CB023 14 2021 A02 4

- Hãng Technobis Crystallization system

- Xuất xứ: Hà Lan

Chiếc

1

Phòng THHC

7.     

Bể rửa siêu âm

- Model: S300H

- Seri: S1000016248

- Hãng Elma

- Xuất xứ: Đức

Chiếc

1

Phòng DLB

8.     

Tủ an toàn sinh học cấp II

- Model: AC2-4E8

- Seri: 2019 - 141963

- Hãng: Esco

- Xuất xứ: Indonesia

Chiếc

1

Phòng DLB

9.     

Tủ ấm lắc

- Model NB-205QF

- Seri: 2006N205QF101

- Hãng: N-Biotek

- Xuất xứ: Hàn Quốc

Chiếc

1

Phòng DLB

10.

Nồi hấp tiệt trùng

- Model: HV 110

- Seri: 30521062722

- Hãng: Hirayama

- Xuất xứ: Nhật

Chiếc

1

Phòng CNSH

11.

Hệ thống sắc ký lỏng điều chế (đầu dò DAD và đầu dò khúc xạ)

-Model: Agilent 1260 Infinity II

-Hãng sản xuất: Agilent Technologies

- Xuất xứ: Đức

HT

5

Phòng NCCT, Phòng DLB,

Phòng THHC, Phòng HCSH

12.

Thiết bị cất quay kèm theo bộ làm lạnh tuần hoàn

- Model: N-1300V-WB

- Hãng sản xuất: Eyela

- Máy cô quay (N-1300V), bể điều nhiệt (SB-1300), bơm chân không (A-1000S), máy sinh hàn đối lưu (CCA-1112CE)

- Xuất xứ: Nhật Bản

HT

2

Phòng DLB

13.

Hệ thống máy tính chuyên dụng

- Model: Precision 5820 Tower XCTO Base

- Service tag: FLYY8X2, FLZX8X2, FLYR8X2, FLZS8X2, FLYS8X2, FLY09X2

- Hãng: Dell

- Xuất xứ: Malaysia, Trung Quốc

Chiếc

6

Phòng NCCT, Phòng DLB, Phòng THHC, Phòng HCSH

14.

Hệ thống phản ứng hydro hóa

- Model: 3926

- Hãng Parr Instument

- Xuất xứ: Mỹ

HT

1

Phòng THHC

15.

Máy ly tâm lạnh

- Model: 5430R

- Seri: 5428HO327044

- Hãng: Eppendorf

- Xuất xứ: Đức

Chiếc

1

Phòng DLB

16.

Máy nhân gen 2 block nhiệt

- Model: Mastercycler nexus GX2

- Seri: 6336IM521304

- Hãng: Eppendorf

- Xuất xứ: Đức

Chiếc

1

Phòng DLB

7. Thông tin một số thiết bị chính

7.1. Máy tạo tinh thể

may tao tinh the

- Model Crystalbreeder

- Seri: CB023 14 2021 A02 4

- Hãng Technobis Crystallization system

- Xuất xứ: Hà Lan

- Nơi lắp đặt: Nhà B1, Viện Hóa sinh biển

- Năm đưa vào sử dụng: 2021

7.2. Hệ thống sắc ký lỏng điều chế (đầu dò DAD và đầu dò khúc xạ)

sac ky long dieu che dau do DAD khuc xa

-Model: Agilent 1260 Infinity II

-Hãng sản xuất: Agilent Technologies

- Xuất xứ: Đức

- Nơi lắp đặt: Nhà A23, B1, Viện Hóa sinh biển

- Năm đưa vào sử dụng: 2019, 2020, 2021

7.3. Hệ thống phản ứng hydro hóa

He thong phan ung hydro hoa

- Model: 3926

- Hãng Parr Instument

- Xuất xứ: Mỹ

- Nơi lắp đặt: Nhà B1, Viện Hóa sinh biển

- Năm đưa vào sử dụng: 2019

7.4. Máy nhân gen 2 block nhiệt

may nhan gen 2 block nhiet

- Model: Mastercycler nexus GX2

- Seri: 6336IM521304

- Hãng: Eppendorf

- Xuất xứ: Đức

- Nơi lắp đặt: Nhà A23, Viện Hóa sinh biển

- Năm đưa vào sử dụng: 2019

7.5. Máy ly tâm lạnh

may ly tam lanh

- Model: 5430R

- Seri: 5428HO327044

- Hãng: Eppendorf

- Xuất xứ: Đức

- Nơi lắp đặt: Nhà A23, Viện Hóa sinh biển

- Năm đưa vào sử dụng: 2019

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin