Thành tựu khoa học

Kết quả nổi bật:

Phòng Dược liệu biển đã và đang tập trung nghiên cứu về các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển (nhóm san hô, động vật da gai, động vật thân mềm và thực vật ngập mặn) và cây thuốc.Nhiều hợp chất mới có cấu trúc hóa học độc đáo và có hoạt tính sinh học đã được phát hiện chẳng hạn như các hợp chất thuộc nhóm cembranoit, biscembranoit, steroit, sesquitecpen từ san hô; các hợp chất polyhydroxy steroit, pollyhydoxy steroit glysosit, steroit saponin và tritecpen saponin từ các loài sao biển và hải sâm…

Nhiều hợp chất có cấu trúc hóa học đặc thù và có thể sử dụng như các chất chỉ chị hóa học cho việc hỗ trợ công tác nghiên cứu giám định các loài sinh vật biển được nghiên cứu.

Các kết quả này đã được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, góp phần định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo và đưa các nghiên cứu về hóa học các hợp chất thiên nhiên biển của Việt Nam đến với cộng đồng khoa học quốc tế.

 

Sáng chế: 2

[1]     Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Lê Mai Hương, Đỗ Công Thung. Hợp chất axit 20-bromo-(11E,15E,19E)-eicosa-11,15,19-trien-7,9,17-triynoic và phương pháp chiết hợp chất này từ loài hải miên Xestospongia testudinaria. Bằng độc quyền sáng chế số 8852, 2010.

[2]     Châu Văn Minh, Nguyễn Hoài Nam, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Thị Thảo, Ninh Khắc Bản, Nguyễn Thế Cường. Các hợp chất xycloartan và phương pháp chiết các hợp chất này từ cây Ba bét chùm to (Mallotus macrostachyus). Bằng độc quyền sáng chế số 14352, 2015.

 

Bài báo quốc tế: 50

[1]     Cuong N. X., Vien le T., Hanh T. T., Thao N. P., Thao do T., Thanh N. V., Nam N. H., Thung do C., Kiem P. V., Minh C. V. Cytotoxic triterpene saponins from Cercodemas anceps. Bioorg Med Chem Lett, 2015, 25(16), 3151-3156.

[2]     Nam N. H., Tung P. T., Ngoc N. T., Hanh T. T., Thao N. P., Thanh N. V., Cuong N. X., Thao do T., Huong T. T., Thung do C., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. Cytotoxic Biscembranoids from the Soft Coral Sarcophyton pauciplicatum. Chem Pharm Bull (Tokyo), 2015, 63(8), 636-640.

[3]     Tu V. A., Lyakhova E. G., Diep C. N., Kalinovsky A. I., Dmitrenok P. S., Cuong N. X., Thanh N. V., Menchinskaya E. S., Pislyagin E. A., Nam N. H., Kiem P. V., Stonik V. A., Minh C. V. Polyoxygenated steroids from the gorgonian Menella woodin with capabilities to modulate ROS levels in macrophages at response to LPS. Steroids, 2015, 104, 246-251.

[4]     Thanh N. V., Thao N. P., Dat le D., Huong P. T., Lee S. H., Jang H. D., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Two new naphthalene glucosides and other bioactive compounds from the carnivorous plant Nepenthes mirabilis. Arch Pharm Res, 2015, 38(10), 1774-1782.

[5]     Thao N. P., Luyen B. T., Kim E. J., Kang J. I., Kang H. K., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Steroidal constituents from the edible sea urchin Diadema savignyi Michelin induce apoptosis in human cancer cells. J Med Food, 2015, 18(1), 45-53.

[6]     Thao N. P., Luyen B. T., Brun R., Kaiser M., Van Kiem P., Van Minh C., Schmidt T. J., Kang J. S., Kim Y. H. Anti-Protozoal Activities of Cembrane-Type Diterpenes from Vietnamese Soft Corals. Molecules, 2015, 20(7), 12459-12468.

[7]     Thao N. P., Luyen B. T., Ngan N. T., Dat le D., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Song S. B., Minh C. V., Kim Y. H. Peroxisome proliferator-activated receptor transactivational effects in HepG2 cells of cembranoids from the soft coral Lobophytum crassum Von Marenzeller. Arch Pharm Res, 2015, 38(5), 769-775.

[8]     Thao N. P., Luyen B. T., Koo J. E., Kim S., Koh Y. S., Cuong N. X., Nam N. H., Van Kiem P., Kim Y. H., Van Minh C. Anti-inflammatory components of the Vietnamese starfish Protoreaster nodosus. Biol Res, 2015, 48, 12.

[9]     Phan N. H., Thuan N. T., Ngoc N. T., Thao N. P., Kim S., Koh Y. S., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. Anti-inflammatory tirucallane saponins from Paramignya scandens. Chem Pharm Bull (Tokyo), 2015, 63(7), 558-564.

[10]   Nguyen P. T., Bui T. T., Chau N. D., Bui H. T., Kim E. J., Kang H. K., Lee S. H., Jang H. D., Nguyen T. C., Nguyen V. T., Nguyen X. C., Nguyen H. N., Chau V. M., Kim Y. H. In vitro evaluation of the antioxidant and cytotoxic activities of constituents of the mangrove Lumnitzera racemosa Willd. Arch Pharm Res, 2015, 38(4), 446-455.

[11]   Ngoan B. T., Hanh T. T., Vien le T., Diep C. N., Thao N. P., Thao do T., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Thung do C., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. Asterosaponins and glycosylated polyhydroxysteroids from the starfish Culcita novaeguineae and their cytotoxic activities. J Asian Nat Prod Res, 2015, 17(10), 1010-1017.

[12]   Thao N. P., Luyen B. T., Tai B. H., Cuong N. M., Kim Y. C., Minh C. V., Kim Y. H. Chemical constituents of Miliusa balansae leaves and inhibition of nitric oxide production in lipopolysaccharide-induced RAW 264.7 cells. Bioorg Med Chem Lett, 2015, 25(18), 3859-3863.

[13]   Lyakhova E. G., Kolesnikova S. A., Kalinovsky A. I., Dmitrenok P. S., Nam N. H., Stonik V. A. Further study on Penares sp. from Vietnamese waters: minor lanostane and nor-lanostane triterpenes. Steroids, 2015, 96, 37-43.

[14]   Hanh N. P., Phan N. H., Thuan N. T., Hanh T. T., Vien L. T., Thao N. P., Thanh N. V., Cuong N. X., Binh N. Q., Nam N. H., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. Two new simple iridoids from the ant-plant Myrmecodia tuberosa and their antimicrobial effects. Nat Prod Res, 2015, 1-6.

[15]   Diep C. N., Lyakhova E. G., Berdyshev D. V., Kalinovsky A. I., Tu V. A., Cuong N. X., Nam N. H., Minh C. V., Stonik V. A. Structures and absolute stereochemistry of guaiane sesquiterpenoids from the gorgonian Menella woodin. Tetrahedron Letters, 2015, 56(50), 7001-7004.

[16]   Dat le D., Thao N. P., Tai B. H., Luyen B. T., Kim S., Koo J. E., Koh Y. S., Cuong N. T., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Chemical constituents from Kandelia candel with their inhibitory effects on pro-inflammatory cytokines production in LPS-stimulated bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs). Bioorg Med Chem Lett, 2015, 25(7), 1412-1416.

[17]   Viaene J., Goodarzi M., Dejaegher B., Tistaert C., Hoang Le Tuan A., Nguyen Hoai N., Chau Van M., Quetin-Leclercq J., Vander Heyden Y. Discrimination and classification techniques applied on Mallotus and Phyllanthus high performance liquid chromatography fingerprints. Analytica Chimica Acta, 2015, 877, 41-50.

[18]   Thao N. P., No J. H., Luyen B. T., Yang G., Byun S. Y., Goo J., Kim K. T., Cuong N. X., Nam N. H., Van Minh C., Schmidt T. J., Kang J. S., Kim Y. H. Secondary metabolites from Vietnamese marine invertebrates with activity against Trypanosoma brucei and T. cruzi. Molecules, 2014, 19(6), 7869-7880.

[19]   Thao N. P., Nam N. H., Cuong N. X., Luyen B. T., Tai B. H., Kim J. E., Song S. B., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Inhibition of NF-kappaB transcriptional activation in HepG2 cells by diterpenoids from the soft coral Sinularia maxima. Arch Pharm Res, 2014, 37(6), 706-712.

[20]   Thao N. P., Luyen B. T., Tai B. H., Yang S. Y., Jo S. H., Cuong N. X., Nam N. H., Kwon Y. I., Minh C. V., Kim Y. H. Rat intestinal sucrase inhibition of constituents from the roots of Rosa rugosa Thunb. Bioorg Med Chem Lett, 2014, 24(4), 1192-1196.

[21]   Thao N. P., Luyen B. T., Sun Y. N., Song S. B., Thanh N. V., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. NF-kappaB inhibitory activity of polyoxygenated steroids from the Vietnamese soft coral Sarcophyton pauciplicatum. Bioorg Med Chem Lett, 2014, 24(13), 2834-2838.

[22]   Thao N. P., Luyen B. T., Ngan N. T., Song S. B., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. New anti-inflammatory cembranoid diterpenoids from the Vietnamese soft coral Lobophytum crassum. Bioorg Med Chem Lett, 2014, 24(1), 228-232.

[23]   Thao N. P., Luyen B. T., Le Vien T., Tai B. H., Le Dat D., Cuong N. X., Nam N. H., Van Kiem P., Van Minh C., Kim Y. H. Triterpene saponins from the sea cucumber Stichopus chloronotus. Nat Prod Commun, 2014, 9(5), 615-618.

[24]   Thao N. P., Luyen B. T., Kim E. J., Kang H. K., Kim S., Cuong N. X., Nam N. H., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Asterosaponins from the Starfish Astropecten monacanthus suppress growth and induce apoptosis in HL-60, PC-3, and SNU-C5 human cancer cell lines. Biol Pharm Bull, 2014, 37(2), 315-321.

[25]   Thao N. P., Luyen B. T., Jo S. H., Hung T. M., Cuong N. X., Nam N. H., Kwon Y. I., Minh C. V., Kim Y. H. Triterpenoid saponins from the roots of Rosa rugosa Thunb. as rat intestinal sucrase inhibitors. Arch Pharm Res, 2014, 37(10), 1280-1285.

[26]   Thao do T., Phuong do T., Hanh T. T., Thao N. P., Cuong N. X., Nam N. H., Minh C. V. Two new neoclerodane diterpenoids from Scutellaria barbata D. Don growing in Vietnam. J Asian Nat Prod Res, 2014, 16(4), 364-369.

[27]   Thanh N. V., Huong P. T. T., Nam N. H., Cuong N. X., Thao N. P., Dejaegher B., Gordien A., Heyden Y. V., Quetin-Leclercq J., Minh C. V. A new flavone sulfonic acid from Phyllanthus urinaria. Phytochemistry Letters, 2014, 7, 182-185.

[28]   Phan N. H. T., Thuan N. T. D., Ngoc N. T., Huong P. T. M., Thao N. P., Cuong N. X., Van Thanh N., Nam N. H., Van Kiem P., Van Minh C. Two tirucallane derivatives from Paramignya scandens and their cytotoxic activity. Phytochemistry Letters, 2014, 9, 78-81.

[29]   Huong P. T., Diep C. N., Thanh N. V., Tu V. A., Hanh T. H., Cuong N. T., Thao N. P., Cuong N. X., Thao do T., Thai T. H., Nam N. H., Ban N. K., Kiem P. V., Minh C. V. A new cycloartane glucoside from Rhizophora stylosa. Nat Prod Commun, 2014, 9(9), 1255-1257.

[30]   Cuong N. X., Thao N. P., Luyen B. T., Ngan N. T., Thuy D. T., Song S. B., Nam N. H., Kiem P. V., Kim Y. H., Minh C. V. Cembranoid diterpenes from the soft coral Lobophytum crassum and their anti-inflammatory activities. Chem Pharm Bull (Tokyo), 2014, 62(2), 203-208.

[31]   Ban N. K., Giang V. H., Linh T. M., Lien le Q., Ngoc N. T., Dat le D., Thao N. P., Nhiem N. X., Cuong N. X., Van Pham C., Nam N. H., Regalado J., Van Keo H., Van Kiem P., Van Minh C. Two novel iridoids from Morinda longifolia. Nat Prod Commun, 2014, 9(7), 891-893.

[32]   Thao N. P., Nam N. H., Cuong N. X., Quang T. H., Tung P. T., Dat le D., Chae D., Kim S., Koh Y. S., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Anti-inflammatory norditerpenoids from the soft coral Sinularia maxima. Bioorg Med Chem Lett, 2013, 23(1), 228-231.

[33]   Thao N. P., Dat le D., Ngoc N. T., Tu V. A., Hanh T. T., Huong P. T., Nhiem N. X., Tai B. H., Cuong N. X., Nam N. H., Cuong P. V., Yang S. Y., Kim S., Chae D., Koh Y. S., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Pyrrole and furan oligoglycosides from the starfish Asterina batheri and their inhibitory effect on the production of pro-inflammatory cytokines in lipopolysaccharide-stimulated bone marrow-derived dendritic cells. Bioorg Med Chem Lett, 2013, 23(6), 1823-1827.

[34]   Thao N. P., Cuong N. X., Luyen B. T., Thanh N. V., Nhiem N. X., Koh Y. S., Ly B. M., Nam N. H., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Anti-inflammatory asterosaponins from the starfish Astropecten monacanthus. J Nat Prod, 2013, 76(9), 1764-1770.

[35]   Thao N. P., Cuong N. X., Luyen B. T., Quang T. H., Hanh T. T., Kim S., Koh Y. S., Nam N. H., Van Kiem P., Van Minh C., Kim Y. H. Anti-inflammatory components of the starfish Astropecten polyacanthus. Mar Drugs, 2013, 11(8), 2917-2926.

[36]   Thao N. P., Cuong N. X., Luyen B. T., Nam N. H., Cuong P. V., Thanh N. V., Nhiem N. X., Hanh T. T., Kim E. J., Kang H. K., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Steroidal constituents from the starfish Astropecten polyacanthus and their anticancer effects. Chem Pharm Bull (Tokyo), 2013, 61(10), 1044-1051.

[37]   Nguyen X. C., Longeon A., Pham V. C., Urvois F., Bressy C., Trinh T. T., Nguyen H. N., Phan V. K., Chau V. M., Briand J. F., Bourguet-Kondracki M. L. Antifouling 26,27-cyclosterols from the Vietnamese marine sponge Xestospongia testudinaria. J Nat Prod, 2013, 76(7), 1313-1318.

[38]   Kolesnikova S. A., Lyakhova E. G., Kalinovsky A. I., Pushilin M. A., Afiyatullov S., Yurchenko E. A., Dyshlovoy S. A., Minh C. V., Stonik V. A. Isolation, structures, and biological activities of triterpenoids from a Penares sp. marine sponge. J Nat Prod, 2013, 76(9), 1746-1752.

[39]   Tistaert C., Dejaegher B., Chataigné G., Rivière C., Nguyen Hoai N., Van M. C., Quetin-Leclercq J., Vander Heyden Y. Potential antioxidant compounds in Mallotus species fingerprints. Part II: Fingerprint alignment, data analysis and peak identification. Analytica Chimica Acta, 2012, 721, 35-43.

[40]   Tistaert C., Chataigné G., Dejaegher B., Rivière C., Nguyen Hoai N., Chau Van M., Quetin-Leclercq J., Vander Heyden Y. Multivariate data analysis to evaluate the fingerprint peaks responsible for the cytotoxic activity of Mallotus species. Journal of Chromatography B, 2012, 910, 103-113.

[41]   Thiangthum S., Dejaegher B., Goodarzi M., Tistaert C., Gordien A. Y., Nguyen Hoai N., Chau Van M., Quetin-Leclercq J., Suntornsuk L., Vander Heyden Y. Potentially antioxidant compounds indicated from Mallotus and Phyllanthus species fingerprints. Journal of Chromatography B, 2012, 910, 114-121.

[42]   Thao N. P., Nam N. H., Cuong N. X., Quang T. H., Tung P. T., Tai B. H., Luyen B. T., Chae D., Kim S., Koh Y. S., Kiem P. V., Minh C. V., Kim Y. H. Diterpenoids from the soft coral Sinularia maxima and their inhibitory effects on lipopolysaccharide-stimulated production of pro-inflammatory cytokines in bone marrow-derived dendritic cells. Chem Pharm Bull (Tokyo), 2012, 60(12), 1581-1589.

[43]   Lyakhova E. G., Kolesnikova S. A., Kalinovsky A. I., Afiyatullov S. S., Dyshlovoy S. A., Krasokhin V. B., Minh C. V., Stonik V. A. Bromine-containing alkaloids from the marine sponge Penares sp. Tetrahedron Letters, 2012, 53(45), 6119-6122.

[44]   Huong T. T., Cuong N. X., Tram le H., Quang T. T., Duong le V., Nam N. H., Dat N. T., Huong P. T., Diep C. N., Kiem P. V., Minh C. V. A new prenylated aurone from Artocarpus altilis. J Asian Nat Prod Res, 2012, 14(9), 923-928.

[45]   Pieters S., Tistaert C., Alaerts G., Bodzioch K., Mangelings D., Dejaegher B., Rivière C., Nguyen Hoai N., Chau Van M., Quetin-Leclerq J., Vander Heyden Y. Pressurized capillary electrochromatography in a screening for possible antioxidant molecules in Mallotus fingerprints: Challenges, potentials and prospects. Talanta, 2011, 83(4), 1188-1197.

[46]   Chau V. M., Phan V. K., Nguyen X., Nguyen X. C., Nguyen P. T., Nguyen H. N., Hoang le T. A., Do C. T., Thuy D. T., Kang H. K., Jang H. D., Kim Y. H. Cytotoxic and antioxidant activities of diterpenes and sterols from the Vietnamese soft coral Lobophytum compactum. Bioorg Med Chem Lett, 2011, 21(7), 2155-2159.

[47]   Nguyen H. T., Chau V. M., Phan V. K., Hoang T. H., Nguyen H. N., Nguyen X. C., Tran H. Q., Nguyen X. N., Hyun J. H., Kang H. K., Kim Y. H. Chemical components from the Vietnamese soft coral Lobophytum sp. Arch Pharm Res, 2010, 33(4), 503-508.

[48]   Mai N. T., Cuong N. X., Thao N. P., Nam N. H., Khoi N. H., Minh C. V., Heyden Y. V., Thuan N. T., Tuyen N. V., Quetin-Leclercq J., Kiem P. V. A new lignan dimer from Mallotus philippensis. Nat Prod Commun, 2010, 5(3), 423-426.

[49]   Ky P. T., Huong P. T., My T. K., Anh P. T., Kiem P. V., Minh C. V., Cuong N. X., Thao N. P., Nhiem N. X., Hyun J. H., Kang H. K., Kim Y. H. Dammarane-type saponins from Gynostemma pentaphyllum. Phytochemistry, 2010, 71(8-9), 994-1001.

[50]   Cuong N. X., Nhiem N. X., Thao N. P., Nam N. H., Dat N. T., Anh Hle T., Huong le M., Kiem P. V., Minh C. V., Won J. H., Chung W. Y., Kim Y. H. Inhibitors of osteoclastogenesis from Lawsonia inermis leaves. Bioorg Med Chem Lett, 2010, 20(16), 4782-4784.

 

Bài báo trong nước: 50

 


  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin