Thông tin khoa học và công nghệ

Báo cáo thường niên về các hợp chất mới phân lập từ sinh vật biển

on .

Tạp chí Natural Product Reports hàng năm có thống kê lại các kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất từ sinh vật biển. Mỗi thống kê là tổng hợp các kết quả đã được các nhà khoa học trên thế giới công bố trước đó 2 năm

Mới đây, tạp chí Natural Product Reports (Vol 36, Iss 1, pp 122-137, 2019) đã chính thức công bố kết quả thống kê thường niên về các hợp chất mới phân lập từ sinh vật biển. Theo đó, trong năm 2017, các nhà khoa học trên toàn thế giới đã phát hiện 1490 hợp chất mới từ các sinh vật biển như san hô (149 hợp chất), vi sinh vật biển (242 hợp chất), da gai (36 hợp chất), hải miên (231 hợp chất), động vật thân mềm (65 hợp chất), tảo biển (89 hợp chất), rêu biển (16 hơp chất), thực vật ngập mặn và các sinh vật biển khác. Các kết quả này đã được công bố trên 477 bài báo khoa học ISI. So với thống kê cho năm 2016, số lượng các hợp chất mới tăng thêm 213 hợp chất (17%) và số lượng các bài báo tăng thêm 45 bài. Các nhà khoa học Viện Hóa sinh biển đóng góp 10 bài trong số 477 bài báo trên toàn thế giới cho các phát hiện về các hợp chất mới từ sinh vật biển trong năm 2017.

Công bố của các nhà khoa học Viện Hóa sinh biển bao gồm:

[1]. Sesquiterpene constituents from the soft coral Sinularia nanolobata, Nat Prod Res, 2017, 31, 1799–1804.

[2]. Cytotoxic triterpene diglycosides from the sea cucumber Stichopus horrens, Bioorg Med Chem Lett, 2017, 27, 2939–2942.

[3]. Cytotoxic constituents of the Vietnamese sea snail Monodonta labio (Linnaeus, 1758), Lett Org Chem, 2017, 14, 310-314.

[4]. Sesquiterpene derivatives from marine sponge Smenospongia cerebriformis and their anti-inflammatory activity, Bioorg Med Chem Lett, 2017, 27, 1525–1529

[5]. Cytotoxic steroids from the Vietnamese soft coral Sinularia leptoclados, Chem Pharm Bull, 2017, 65, 593–597

[6]. Steroid glycosides from the starfish Pentaceraster gracilis, J Asian Nat Prod Res, 2017, 19, 474–480

[7]. Sesquiterpene quinones and diterpenes from Smenospongia cerebriformis and their cytotoxic activity, Nat Prod Commun, 2017, 12, 477–478

[8]. Cytotoxic Steroids from the Vietnamese soft coral Sinularia conferta, Chem Pharm Bull, 2017, 65, 300–305

[9]. Constituents from Ircinia echinata and their antiproliferative effect on six human cancer cell strains, Lett Org Chem, 2017, 14, 248-253

[10]. Naphtoquinones and sesquiterpene cyclopentenones from the sponge Smenospongia cerebriformis with their cytotoxic activity, Chem Pharm Bull, 2017, 65, 589–592

 

Nguồn: Nat Prod Rep 2019, 36(1), 122-173

Xử lý tin: Bùi Hữu Tài

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin